CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI VIỆT NAM THỜI BÁO EDMONTON
WELCOME TO EDMONTON VIETNAM TIME MAGAZINE
MỜI QUÝ VỊ VÀO XEM TRUYỀN HÌNH VIÊT NAM (EDMONTON) TRÊN MẠNG TẠI:

WATCH TV ONLINE AT:

vietbestmedia.tv

facebook.com/vietbestmedia.tv


Vietbest Media sẽ là nhịp cầu nối, mang đến cho quý vị món ăn tinh thần thông qua các chương trình đa dạng, phong phú và hữu ích như các Sự kiện Văn Hóa, Hội đoàn, Tin tức, Chính Trị, Luật pháp, Tâm Linh, Đời sống, Giải Trí, Ẩm thực, v.v......